4.1.2008
Magistrát musel znova zveřejnit informaci o projednávání dokumentace EIA (první zveřejnění bylo vadné)
18.12.2007
Magistrát zveřejnil informaci o projednávání EIA „paralelní RWY06R/24L“
11.12.2007
Podána nová žaloba k NSS na zrušení usnesení ZHMP o přijetí změny ÚP Z939/05 z 14.9.2006 >>ZDE<<
28.11.2006
Ústavní soud rozhodl o stížnosti hl. m. Prahy
14.9.2006
Zastupitelstvo Prahy protiprávně znovu přijalo změnu ÚP Z 939/05.
4.9.2006
Návrh OS pro Nebušice Radě hl.m.Prahy neschválit znova změnu ÚP Z 939/05.
26.9.2006
Podnět OS pro Nebušice Ministerstvu vnitra na zrušení vyhlášky o ÚP (Z 939/05).
18.7.2006
Nejvyšší správní soud v Brně zrušil změnu ÚP Prahy Z939/05.
14.8.2006
Žaloba k Nejvyššímu správnímu soudu na zrušení změny ÚP Z 939/05.
30.12.2005
Vydán zákon 544/2005 Sb. o výstavbě vzletové a přistávací dráhy v Praze-Ruzyni.
4.12.2005
Senát se nedokázal vyjádřit k zákonu o výstavbě vzletové a přistávací dráhy.
2.12.2005
MŽP ukládá investorovi dopracovat dokumentaci posouzení vlivů na životní prostředí EIA.
26.10.2005
Poslanecká sněmovna i přes protesty OS pro Nebušice přijímá zákon o vzletové a přistávací dráze.
20.10.2005
Zastupitelstvo hl.m.Prahy přijalo změnu Z 939/05, aniž by vypořádalo námitky občanů Nebušic.
14.10.2005
OS pro Nebušice podává své stanovisko k dokumentaci posouzení vlivů na životní prostředí – EIA.
1.9.2005
Česká správa letišť svým oznámením zahájila proces posouzení vlivu na životní prostředí (EIA).
23.2.2005
Občané Nebušic podávají hromadně námitky a připomínky proti změně územního plánu Z 939/05.
20.1.2005
Veřejné projednání změny Z 939/05 na SURM za účasti zástupců OS pro Nebušice.
5.11.2004
Referendum v Nebušicích a na Přední Kopanině: občané jsou proti letišti.
23.8.2004
OS pro Nebušice se odvolává proti neposkytnutí požadovaných dokumentů od Magistrátu hl.m.Prahy.
18.8.2004
Magistrát hl.m.Prahy odmítá zpřístupnit požadované dokumenty.
24.7.2004
Zástupci OS pro Nebušice se setkali se zástupci České správy letišť, s.p.: dohoda je nemožná.
20.7.2004
OS pro Nebušice žádá Magistrát hl.m. Prahy o dokumenty k výstavbě dráhy dle zák. č. 106/1999 Sb..
23.6.2004
OS pro Nebušice svolává shromáždění občanů Nebušic do hospody „U Ády“ k rozšířování letiště.
17.10.2002
Ministerstvo vnitra zaregistrovalo stanovy Občanského sdružení Pro Nebušice.
9.9.1999
Schválen územní plán Prahy s paralelní letovou dráhou ve výhledu po roce 2010